Vår historie

En historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid, en historie som inneholder håndverk, tradisjoner og faglig stolhet. Siden oppstarten har Mathias, Rudolf, Reinholdt – og nå Renate – med etternavnet Unhjem, i hver sine epoker, vært med på å pryde og pynte nordmøringene.

Gullsmed M. Unhjem ble grunnlagt i 1906 av Mathias Unhjem og har en ubrutt tradisjon som familiebedrift. Dagens eier Renate, er fjerde generasjon gullsmedmester.

Helt siden starten i 1906 har håndverk og egenproduksjon stått i sentrum. Grunnlegger Mathias Unhjem var skjemaker og hadde en vesentlig produksjon. Hans sønn Rudolf Unhjem var en glimrende gravør og praktiserte håndverket helt frem til sin død. Renates far, Reinholdt M. Unhjem, som var tredje generasjon, drev en omfattende produksjon, først bunadsølv til Nordmørs- bunaden, deretter sølvsmykker som ble levert på nasjonal basis, og til slutt gullsmykker, som var en sentral del av Gullsmed Unhjems identitet på 80- og 90- tallet. Reinholdt er fremdeles aktiv, han produserer smykker og bunadsølv som promoteres og selges i butikken til Renate og i nettbutikken.

Dagens lokaler ligger i det som blir omtalt som Sandnesgården, etter Sandnes-familien som har drevet lærhandel og skobutikk der i flere generasjoner. Da Gullsmed Unhjem flyttet inn i denne gården ble flere ringer sluttet. For det første var det en nær forbindelse mellom Unhjem og Sandnes. Gullsmed Unhjems grunnlegger, Mathias Unhjem, var nemlig god venn med lærhandler Sandnes, og da Mathias skulle starte for seg selv, lånte han kr 3.000,- til oppstarten hos lærhandler Sandnes. For det andre lå den første Unhjem-butikken på det som den gang het Lindahls Plass, og som i realiteten lå et lite steinkast unna der Sandnesgården ligger i dag. Butikken gikk under navnet «Kommoden» fordi den lå utenpå en annen bygning og så ut som en uttrekt kommodeskuff (jfr. bildet ovenfor).

Den tredje ringen som ble sluttet med denne flyttingen, er at Renate Unhjem får muligheten til å øke omfangen av gullsmedhåndverket. I lokalene under butikken er det innredet et moderne og velutstyrt verksted som under navnet Kristiansund Smykkeverksted, huser tre smykkeprodusenter: Kathrine Lindman, Reinhold Ziegler Unhjem og Renate Unhjem.

Det hele begynte med Mathias Unhjem

Mathias Unhjem, ble født i Grytten i Romsdal i 1865. I 17-årsalderen kom han til Kristiansund, hvor han begynte i lære hos gullsmedmester Jørgen Jørgensen. Han arbeidet i firma et i 24 år, de siste årene som mestersvenn.

Den 6. mars 1906 grunnla han sitt eget firma. Mathias Unhjem var en håndverker av den gamle skole.

Han var kjent som en dyktig og allsidig fagmann, og som spesialist på håndsmidde skjeer og suppeøser. Han behersket også gravering.

Mathias Unhjem var aktivt medlem i Kristiansund Håndverkerforening, hvor han var styremedlem og sekretær i mange år. I 1947 ble han tildelt Norges Håndverkerforbunds hederstegn for sin innsats. Han døde 6. mai 1953.

Rudolf Ziegler Unhjem ble født i Kristiansund 5.5 1892. Han begynte i gullsmedlære hos sin far i 1906. Han fortsatte i lære å hos gullsmedmestrene Kristiansen & Svendsen i Trondheim, hvor han avla svenneprøven i 1913.

Senere reiste han til København hvor han gikk i gravør lære hos gravørmester Emil Nielsen.

Etter det arbeidet han i firmaet M. Unhjem, og overtok ledelsen i 1945.

Rudolf Ziegler Unhjem var også en dyktig og allsidig gullsmed, og spesialist på gravering. Han hadde også et godt grep på design av foreningsmerker.

Han var et aktivt medlem i Kristiansund og Molde Gullsmedlaug, og var i mange år dets oldermann. Han var også et meget interessert medlem i Kristiansund Håndverkerforening, og satt som formann i flere perioder. Han ble tildelt Norges Håndverkerforbunds hederstegn i 1956. Rudolf Ziegler Unhjem døde 25.12 1977. 

Reinholdt Mathias Unhjem er født i Kristiansund 27.1 1925. Han begynte i gullsmedlære hos sin bestefar. I 1942 gikk han Oslo Fag- og Forskolers gullsmedlinje. Han fortsatte i lære hos David Andersen, og avla svenneprøve i Oslo i 1945.

Siden gikk han på Statens Kunst og Håndverksskole for videreutdannelse i design. Han løste håndverksbrev i 1951, og startet samme år butikk på Sunndalsøra, som han drev frem til datteren Renate overtok.

Siden han overtok firmaet M. Unhjem etter sine foreldre, har han vært med og løst mange små og store oppgaver i faget. Han har laget en rekke ordførerkjeder, samt ordførerklubbe og stemmeurne til Kristiansund Rådhus, Han har også vært med på å utvikle sølvet til Nordmørsbunaden. Datteren Renate begynte tidlig å delta i forretningene, både i butikk og verksted, og overtok ansvaret for forretningen i 1996.

Renate har sin Gullsmed-utdannelse fra Plus skolen i Fredrikstad, hun avla svenneprøve i 1991 og tok mesterbrev i gullsmedfaget noen år etter.  

Sterke Kvinner

I alle år har det vært tradisjon at konen til firmaets innehaver har deltatt aktivt i butikk. Mathias Unhjem`s kone, Ida Amalie Unhjem, var aktivt med fra starten og bidro meget til den gode utvikling.

Hun ble etterfulgt av konen til Rudolf Ziegler Unhjem, Alfhild Unhjem, som også var meget aktiv, og var en stor kraft i oppbyggingen etter krigen.

Jorunn Unhjem, konen til Reinholdt Mathias Unhjem, var tradisjonen tro, også aktivt med i firmaet.